I.pol. 2021

Kompetní GO fasády

Materiál - Baumit TOP K 2

Balkony - kamenný koberec

Jaro 2021

Rozsah prací :  osekání původních omítek na zdivo

                          nová jádrová omítka

                          štuková omítka Hasit 162

                          fasádní barva Baumit Silikon Color

Podzim 2020

Investor : SVJ Moravská

Rozsah prací :  odstranění vadných omítek

                           doplnění + štuk celé plochy

                           výměna oplechování

                           nátěr fasádní barvou Baumit SilikátColor

Léto 2020

Investor :  soukromá osoba

Rozsah prací :  - oprava fasády

                          - komplet KK - včetně střechy

                          - začištění po výměně oken

I.pol. 2020

Investor : SVJ Betlémská

Rozsah prací : opravy poškozených omítek

                         doplnění štukové výzdoby

                         výměna oplechování za CU

                         nátěr vápennou barvou

Jaro 2020

Investor : BD Milíčova

Rozsah prací :  - nová vápenocementová omítka

                           - sanační omítka soklu

                          - nové klempířské konstrukce

                          - fasádní nátěr Baumit silikát Color

Podzim 2019

Rozsah prací :   opravy degradovaných omítek

                           štukování celé plochy

                           výměna oplechování

                            nátěr Baumit Silikát Color

                           sanační omítka soklu

Léto 2019

Rozsah prací :  opravy volných omítek

                          mtž sklolam.síťoviny do Bamit DuoContakt

                          omítka Baumit SilikonTop

                          zhotovení nového balkonu

I. Belgická spol. s.r.o.

Belgická 34, Praha 2, 120 00
IČO 25635794
DIČ CZ 25635794
tel: 607 907 799

Kontaktujte nás!

Naše certifikáty

Máme Cerifikát způsobilosti Baumit a jsme v seznamu dodavatelů Zelená úsporám.

certifikace baumit  certifikace