Léto - podzim 2019

Rozsah prací : opravy omítek a štukové výzdoby

                         opravy balkonů

                         výměna a nátěr oplechování

                         nátěr fasádní barvou Baumit silikát color

 

 

Jaro 2019

Investor : SVJ Žerotínova

Rozsah prací :  opravy omítek- cihelné výzdoby

                          výměna oplechování

                          opravy komínů

                          nátěr Baumit Silikát Color

Jaro 2019

Investor SVJ Na Maninách

Rozsah prací: opravy zvětralých omítek

                        nátěr fasádní barvou Baumit silikát Color

                        výměna KK TiZn

 

Jaro 2018

Investor : SVJ Jednořadá

Kontakt : tel. 731 321 737

Rozsah prací :   - odstranění zvětralých částí fasády

                           - doplnění vápennou omítkou

                           - penetrace Herbol

                           - nátěr fasádní barvou silikát Herbol

 

 

Jaro 2018

Investor: Pavel Jíra  tel.603 543 325

Rozsah prací :

beton základů

ztracené bednění

betonování vjezdu

Jaro 2018

Investor : p.Čermák 602 613 215

Nátěr Baumit Nanopor Color

Jaro 2018

Investor SVJ  Rumunská

Kontakt : p.Kumpán  tel. 777 275 999

Rozsah prací :  - odstranění původních omítek

                          - nová štuková omítka

                          - výměna oplechování

                          - nátěr fasádní barvou Baumit Silikon Color

I. Belgická spol. s.r.o.

Belgická 34, Praha 2, 120 00
IČO 25635794
DIČ CZ 25635794
tel: 607 907 799

Kontaktujte nás!

Naše certifikáty

Máme Cerifikát způsobilosti Baumit a jsme v seznamu dodavatelů Zelená úsporám.

certifikace baumit  certifikace