Naše reference - Zateplení a opravy fasád

Léto 2019

Rozsah prací :  opravy volných omítek

                          mtž sklolam.síťoviny do Bamit DuoContakt

                          omítka Baumit SilikonTop

                          zhotovení nového balkonu

Léto - podzim 2019

Rozsah prací : opravy omítek a štukové výzdoby

                         opravy balkonů

                         výměna a nátěr oplechování

                         nátěr fasádní barvou Baumit silikát color

 

 

Jaro 2019

Investor : SVJ Žerotínova

Rozsah prací :  opravy omítek- cihelné výzdoby

                          výměna oplechování

                          opravy komínů

                          nátěr Baumit Silikát Color

Jaro 2019

Investor SVJ Na Maninách

Rozsah prací: opravy zvětralých omítek

                        nátěr fasádní barvou Baumit silikát Color

                        výměna KK TiZn

 

Podzim 2018

Investor : soukromý majitel

Rozsah prací : ETICS Baumit Star 120 mm

                         klempířské konstrukce

                         výměna oken výtahové šachty

                         zámečnické konstrukce

 

Léto 2018

Investor : Martin Turek

Rozsah prací : KZS Baumit Star 120 mm

                         výměna oplechování

Jaro 2018

Investor : SVJ Jednořadá

Kontakt : tel. 731 321 737

Rozsah prací :   - odstranění zvětralých částí fasády

                           - doplnění vápennou omítkou

                           - penetrace Herbol

                           - nátěr fasádní barvou silikát Herbol

 

 

I. Belgická spol. s.r.o.

Belgická 34, Praha 2, 120 00
IČO 25635794
DIČ CZ 25635794
tel: 607 907 799

Kontaktujte nás!

Naše certifikáty

Máme Cerifikát způsobilosti Baumit a jsme v seznamu dodavatelů Zelená úsporám.

certifikace baumit  certifikace